На 18 октомври беше проведена презентация на тема "Кан Крем и приложението му в съвременната рехабилитация" Хотел Аква, Варна с лектор г-н Николай Христов, медицински рехабилитатор-ерготерапевт, специализирал в Китай ИФА (Международна Асоциация на Ароматерапевтите) и създател на продукта "Кан Крем" и метода "Кан Терапия".